ต่างยุคต่างสมัยผู้คนต่างหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาเพื่อเอาชีวิตรอด และไม่ตกเป็นเหยื่อ รูปแบบ วารสาร นั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งเป็นทั้งหนังสือที่ให้ความรู้ในเชิงลึกและเป็นวิชาการ

มารู้จัก วารสาร กันเถอะ

คือ ?

เป็นหนังสือที่พิมพ์เป็นเล่มและมีเวลาการวางเพื่อจำหน่ายในทุกวัน ทุกอาทิตย์หรือทุกปีซึ่งมีหลายแบบมักจะเกี่ยวกับพวกเรื่องวิชาการที่เป็นกิจกรรมส่วนรวม วารสารเป็นการพิมพ์ที่เหมือนหรือคล้ายนิตยสารเป็นเล่มที่ออกบ่อยๆ ที่แตกต่างนิตยสารก็ตรงภายในก็คือเนื้อหาซึ่งจะเชิงด้านวิชาการซะเป็นส่วนใหญ่เป็นเป็นการวางตัวหนังสือซะส่วนใหญ่ โดยไม่ค่อยใช้รูปภาพหรือภาพสีวารสารเป็นสื่อที่ต้องการเผยแพร่ความรู้ ผลงานวิจัย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทางวิชาการ ตามปกติจะไม่ต่ำกว่า 40 หน้า แต่ไม่เกิน 100 หน้า ยิ่งเยอะยิ่งจะให้ให้ผู้อ่านไม่ให้ความสนใจเดี๋ยวนี้วารสารมีรูปแบบที่หลากหลาย เป็นเนื้อหาที่มาจากผู้เขียนหลากหลายท่านโดยเหมือนกันทุกฉบับมีทั้งวันเดือนปีกำกับในแต่ละเล่มวารสารเป็นเล่ม และมีเนื้อหาเกี่ยวกับแต่ละชนิดของวารสารเป็นเล่มที่พิมพ์มาเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายผู้อ่าน และมีข้อมูลแบบเจาะลึกมีความคล้ายคลึงกับนิตยสารมากแต่ก็เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ที่ใหม่และทันสมัยซึ่งให้ประโยชน์ทั้งนั้น

องค์ประกอบ

  • ปกหน้า โดยส่วนใหญ่วารสารจะใช้ปกอ่อนไม่มีลวดลายมากมักมีสีที่ตัดกันไม่กี่สีเน้นที่ตัวหนังสือ
  • สารบัญ เป็นส่วนที่บอกว่าเนื้อหาหน้าไหนจะบอกอะไรซึ่งถ้าเราสนใจอะไรให้มาเลือกจากหน้าสารบัญได้เลยจะได้ไม่ต้องไปเปิดหาให้เสียเวลา
  • บรรณาธิการ เขียนขึ้นมาเพื่อให้มีความเข้าใจที่มากยิ่งขึ้นให้กับผู้ที่อ่านทั้งการจัดการและเรื่องความคิดหรือแม้กระทั่งข้อคิดเห็นของผู้เขียน
  • เนื้อเรื่อง จะมีลักษณะเป็นบทความที่ยาวอาจจะจบให้ไปต่อเล่มหน้าก็ได้ โดยเนื้อหานั้นจะให้ความรู้ตามรูปแบบของวารสารที่เราสนใจ
  • โฆษณา ส่วนวรสารที่ทำขึ้นมาเพื่อการค้าขายนั้นจะมีการโฆษณาอยู่ภายในเล่ม

ออนไลน์

วารสารรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยที่ใหม่จึงมีการคิดค้นเพื่อการหาข้อมูลที่ง่ายผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีความสำคัญและเป็นแหล่งรวมความรู้ที่ดีต่อการศึกษาและเราสามารถค้นคว้าถ้าอยากรู้อะไรสามารถหาได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โดยผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์โดยสามารถเข้าไปหาได้โดยง่ายและสะดวกและเป็นการประหยัดเวลา ในการที่ต้องส่งไปโรงพิมพ์อีกด้วยและยังลดงบในการที่จะต้องเสียให้โรงพิมพ์อีกด้วยจึงเป็นการประหยัดไปได้อีก อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องกลัวสูญหายอีกการเข้าค้นหาที่ง่ายอาจจะทำให้ได้รับการเผยแพร่โดยง่าย ทำให้ผู้อ่านเข้ามาซึ่งทำให้ได้รับความสนใจมากขึ้น วารสารออนไลน์เป็นสิ่งที่ให้ความรู้หลากหลายที่เราสามารถเลือกที่จะอ่านได้แล้วยัง มีการนำลงอินเตอร์เน็ตเพื่อที่ง่ายต่อการสืบค้นหาข้อมูล เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลมากขึ้นอีกด้วย

ข้อดีของ วารสาร ออนไลน์

สงสัยอะไรสามารถสืบค้นข้อมูลได้ง่าย เพราะการเข้าถึงได้อย่างง่ายดายซึ่งไม่ต้องรอโรงพิมพ์ และยังประหยัดค่าใช้จ่ายสะดวกแต่ก็มีข้อจำกัดในการใช้งานเช่นเดียวกันเพราะจำเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าไปศึกษา เหมาะสำหรับผู้ที่มีทักษะการใช้งานด้านอุปกรณ์เท่านั้นแต่ วารสาร แบบสะดวกสบายนี้ยังมีเรื่องลิขสิทธิ์ที่เป็นปัญหาต้องเรียนรู้การใช้งานและไม่ค่อยเป็นที่รู้จักข้อเสียอีกอย่างคือถ้าเว็ปล่มจะให้ทำไม่สามารถสืบค้นหรือหาข้อมูลได้เลย

Powered by W88 Thailand