You are currently viewing อ่านหนังสือแก้เครียด พัฒนาสมอง

อ่านหนังสือแก้เครียด พัฒนาสมอง

อ่านหนังสือไม่ใช่แค่เพื่อเพิ่มวิชาความรู้ หรือเพื่อความเพลิดเพลินเพียงแค่นั้น การอ่านหนังสือจากเล่มทุกวันจะมีผลให้สมองคุณดียิ่งขึ้น ใจดีขึ้น มีความผ่อนคลายเพิ่มมากขึ้นราวกับได้เล่นเกม 007 slot  และผลจากการอ่านหนังสือในทางบวกเกิดขึ้นได้กับทุกวัย แม้แต่วัยที่ยังไม่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้เต็มที่ และนี่เป็นข้อดีที่ได้จากการอ่านหนังสือ

เพิ่มความเป็นอัจฉริยะ

จากการศึกษาในปี 2014 พบว่าผู้ที่มีความรู้และมีความเข้าใจในการอ่านที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก มักโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความเป็นอัจฉริยะมากกว่าบุคคลอื่น การทดลองครั้งนั้นเป็นการวัดพัฒนาการทางสติปัญญาของคู่แฝด 1,890 คู่ ทั้งสองคนมียีนแบบเดียวกัน อยู่บ้านสิ่งแวดล้อมเดียวกัน ความรู้ความเข้าใจสำหรับในการอ่านแต่วัยเด็กดูเหมือนเป็นปัจจัยที่ทำให้ฝาแฝดคนหนึ่งทำบททดสอบทางคำพูด (เช่นคำศัพท์ต่างๆ) ได้ดีกว่าอีกคน การศึกษาครั้งนั้นจึงเห็นผลสรุปว่าจะต้องมีการเน้นสอนทักษะการอ่านให้เด็กๆ

การอ่านอาจเปลี่ยนแปลงสมองของคุณ

แม้คุณจะวางหนังสือลงแล้ว แต่ว่าผลที่ได้จากการอ่านยังคงมีให้เห็นในสมองของคุณ ผลวิจัยในปี 2013 พบว่าเมื่อผู้อ่านวรรณกรรมที่มีเรื่องราวและการเล่าที่เข้มข้น สมองจะทำงานต่างไปจากเดิมนานหลายชั่วโมง หรือบางครั้งเป็นวันเลยทีเดียว ผลการศึกษาวิจัยสรุปว่าการอ่าน สามารถกลายเป็นการฝึกฝนจิตใจ และเป็นการเพิ่มฟังก์ชั่นประสาทผ่านกระบวนการที่คล้ายกับความจำของกล้ามเนื้อ

การอ่านทำให้เครียดน้อยลง

ถ้าเกิดคุณรู้สึกเครียด หลังจากทำงานมาตลอดวัน การอ่านหนังสือเป็นวิธีที่ดีที่จะสามารถช่วยให้ผ่อนคลาย ผลวิจัยในปี 2009 พบว่าการอ่านหนังสือ 30 นาที ทำให้ผ่อนคลายได้พอๆกับการทำโยคะ 30 นาที

การอ่านเป็นข้ออ้างให้วางโทรศัพท์ลง

ถ้าหากว่าคุณวุ่นวายระหว่างวันจนไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ลองพยายามหาเวลามาอ่านหนังสือก่อนนอนเป็นประจำ การอ่านหนังสือเป็นเล่มๆเป็นหนทางที่ดีนอกเหนือจากการอ่านบทความต่างๆผ่านสมาร์ทโฟน จากการศึกษาพบว่าการใช้สมาร์ทโฟนเวลากลางคืนทำให้หลับยากขึ้น และส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการหลับที่ลดน้อยลง ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการอ่านหนังสือสามารถทำให้ผ่อนคลาย เป็นกิจกรรมที่เหมาะสมก่อนเวลาเข้านอน